ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Τα συστήματα απαγωγής καυσαερίων Practic αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία καπνοδόχων σε κάθε είδους λέβητα, οικιακής ή βιομηχανικλης χρήσης, ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου (Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο κτλ).

Η τήρηση των αυστηρότερων Ευρωπαικών προδιαγραφών, αλλά και η συστηματική πιστοποίηση των καμινάδων Practic αποτελούν βασική και στρατηγική φροντίδα της εταιρίας. Οι διαδικασίες παραγωγής και τα προιόντα είναι εγγυημένα από τα αυστηρότερα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO, σήμανση CE, LNE, AFITI κτλ), η εφαρμογή των οποίων ελέγχεται σχολαστικά.

Οι καπνοδόχοι Practic διατίθενται σε πλήρη γκάμα που καλύπτει μονωμένες καμινάδες διπλού τοιχώματος, καμινάδες μονού τοιχώματος, και καμινάαδες συλλογής καυσαερίων για επίτοχους λέβητες φυσικού αερίου (ατμοσφαιρικούς ή κλειστού θαλάμου καύσης).

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των προιόντων, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.